Ανακοινώσεις

07 Σεπ 2017

Προκήρυξη Έργου: Αποκατάσταση Θωράκισης Κεντρικού Λιμένα Χίου

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Τεχνική Περιγραφή Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Σχέδια Διατομές Θέσεις Διατομών Θέση Έργου Υφιστάμενη Κατάσταση Εκσκαφή Πυθμένα – Προσωρινές […]
05 Σεπ 2017

Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου (Ορθή Επανάληψη)

31 Ιούλ 2017

Συντήρηση κτιρίου επιβατών εξωτερικού

31 Ιούλ 2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κεντρικού λιμένα Χίου