Ανακοινώσεις

07/11/2019

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Χίου

19ΔΛΤΧ 2955 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ
24/10/2019

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

19ΔΛΤΧ 2847 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ
07/10/2019

Συνεδρίαση ΔΣ ΔΛΤ Χίου

19ΔΛΤΧ 2680 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ
23/08/2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

19ΔΛΤΧ 2273 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ