Ανακοινώσεις

15 Μαρ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΙΟΥ

10 Μαρ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

10 Μαρ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΛΤ ΧΙΟΥ

16 Φεβ 2017

Τακτική Συνεδρίαση Λιμενικής Επιτροπής

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.