Ανακοινώσεις

20/07/2018

Πρόσκληση στη Συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2018

18ΔΛΤ2147 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ.1
19/07/2018

Ανανέωση διαγραμμίσεων

2161 ανανέωση διαγραμμίσεων + τεχνικη περιγραφή
19/07/2018

Υπηρεσίες ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών Λιμνιών Βολισσού

Υπηρεσίες ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών Λιμνιών Βολισσού
02/07/2018

Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου στις 05/07/2018

18ΔΛΤ 1893 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ.