Τακτική Συνεδρίαση Λιμενικής Επιτροπής

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.