Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου “Μπούρτζι” στη χερσαία ζώνη λιμένα Χίου