Συντήρηση σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού λιμένα Χίου έτους 2017

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Εργασίες-συντήρησης-σιδηρών-και-χυτοσιδηρών-εξαρτημάτων-και-εξοπλισμού-Λιμένων-Χίου-έτους-2017.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡ-ΛΙΜΕΝΑ-ΧΙΟΥ_ΑΔΑ.pdf»]