Συντήρηση κτιρίου επιβατών εξωτερικού

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/07/Συντήρηση-κτιρίου-επιβατών-εξωτερικού.pdf”]