Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και θυρών στα πλάισια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. Μεστών

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-508-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf”]

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-508-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf”]

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf”]