Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου (Ορθή Επανάληψη)