Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου (Ορθή Επανάληψη)

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/09/17ΔΛΤ2532_ΠΡΟΣΚΛ.-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf»]