Προμήθεια pillars αυτόματης χρέωσης

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/2016-03-02-Ανακοινωση-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΙΒΩΤΙΩΝ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΝΕΡΟΥ.pdf”]

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ-ΠΙΛΛΑΡΣ-2016.pdf”]

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΙΒΩΤΙΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΑΙ-ΝΕΡΟΥ.pdf”]