Προκήρυξη Έργου: Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Χίου – Μεστών για την Εφαρμογή του Κώδικα ISPS