Καθαρισμός χερσαίων ζωνών αλιευτικών καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017