Εργασίες συντήρησης και επισκευής ΗΜ εγκαταστάσεων Νότιας Χίου έτους 2017

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Συντήρησης-και-επισκευής-ΗΜ-εγκαταστάσεων-Νότιας-Χίου-για-το-έτος-2017.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΗΜ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΝΟΤΙΑΣ-ΧΙΟΥ-2017_ΑΔΑ.pdf»]