Πρόχειρος διαγωνισμός για την “Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. Μεστών”

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-496-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf”]

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-496-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf”]

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf”]