Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. Μεστών»

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-496-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»]

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-496-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»]

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»]