Ανακατασκευή Πεζοδρομίων Κεντρικού Λιμένα Χίου

Το έργο αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων του κεντρικού λιμένα Χίου από την συμβολή των οδών Κουντουριώτη & Λεωφ. Αιγαίου έως την συμβολή των οδών Κοκάλη – Λεωφ. Αιγαίου.

Στο έργο προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ.

Το έργο είναι τμηματοποιημένο ανά οικοδομικά τετράγωνα για να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή όχληση των επιχειρηματιών, των πεζών και γενικότερα των χρηστών της λιμενικής υποδομής. Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στις 200.000 ευρώ. Εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης του έργου 5 μήνες.